Buyuk Dzhamya, BG

Buyuk Dzhamya:

About

Quick Facts about Buyuk Dzhamya

Time Zone : Europe/Sofia
Local time : 02:38:10 (19th August 2022)

Geography

Buyuk Dzhamya is located at 42°41'47"N 23°19'29"E (42.69640171998, 23.3247309923172).

Buyuk Dzhamya map

"ujuk Dzhamja, Buyuk Dzhamya, Ъуюк Джамя