Ya tung Kung chuan (Yadong Gongzhuan) , New Taipei, Taipei

Ya tung Kung chuan:

About

Ya tung Kung chuan map

Yadong Gongzhuan Quick Facts

State : Taipei
County : New Taipei
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 05:02:59 (20th April 2021)

Ya-tung Chi-shu Hsueh-yuan, Ya-tung Chi-shu Hsüeh-yüan, Ya-tung Kung-chuan, Ya-tung Technical College, Yadong Gongjhuan, Yadong Gongzhuan, ya dong gong zhuan, 亞東工專

Where to next?