Ya tung Kung chuan (Yadong Gongzhuan), New Taipei, Taipei

Yadong Gongzhuan Quick Facts

State : Taipei
County : New Taipei
Located in time zone : Asia/Taipei
Local time : 07:40:13 (17th January 2021)

Ya-tung Chi-shu Hsueh-yuan, Ya-tung Chi-shu Hsüeh-yüan, Ya-tung Kung-chuan, Ya-tung Technical College, Yadong Gongjhuan, Yadong Gongzhuan, ya dong gong zhuan, 亞東工專

Ya tung Kung chuan map