Wen hsien Kuo hsiao (Wenxian Guoxiao), Tainan, Taiwan

Wenxian Guoxiao Quick Facts

State : Taiwan
County : Tainan
Located in time zone : Asia/Taipei
Local time : 22:01:42 (18th January 2021)

Wen-hsien Kuo-hsiao, Wenxian Guoxiao, Wunsian Guosiao, wen xian guo xiao, 文賢國小

Wen hsien Kuo hsiao map