Tzu kuan Kuo chung (Ziguan Guozhong), Kaohsiung, Takao

Ziguan Guozhong Quick Facts

State : Takao
County : Kaohsiung
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 06:49:17 (28th January 2021)

Tzu-kuan Kuo-chung, Ziguan Guozhong, Zihguan Guojhong, zi guan guo zhong, 梓官國中

Tzu kuan Kuo chung map