Tz u chi Ta lin I yuan (Ciji Dalin Yiyuan) Chiayi County, Taiwan

Tz u chi Ta lin I yuan:

About

Ciji Dalin Yiyuan Quick Facts

State : Taiwan (Taiwan)
County : Chiayi County
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 23:31:41 (27th September 2022)

Geography

Ciji Dalin Yiyuan is located at 23°35'45"N 120°27'27"E (23.5959300, 120.4576100).

Tz u chi Ta lin I yuan map

Cihji Dalin Yiyuan, Ciji Dalin Yiyuan, Ts'u-chih Ta-lin Hospital, Ts’u-chih Ta-lin Hospital, Tz'u-chi I-yuan, Tz'u-chi Ta-lin I-yuan, Tz’u-chi I-yüan, Tz’u-chi Ta-lin I-yüan, ci ji da lin yi yuan, 慈濟大林醫院