Tz u chi Ta lin I yuan (Ciji Dalin Yiyuan), Chiayi County, Taiwan

Ciji Dalin Yiyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Chiayi County
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 18:22:01 (23rd January 2021)

Cihji Dalin Yiyuan, Ciji Dalin Yiyuan, Ts'u-chih Ta-lin Hospital, Ts’u-chih Ta-lin Hospital, Tz'u-chi I-yuan, Tz'u-chi Ta-lin I-yuan, Tz’u-chi I-yüan, Tz’u-chi Ta-lin I-yüan, ci ji da lin yi yuan, 慈濟大林醫院

Tz u chi Ta lin I yuan map