Tz u chi She hui Ren wen Chi I Hsueh yuan (Ciji Shehui Renwen Ji Yi Xueyuan), Hualien, Taiwan

Tz u chi She hui Ren wen Chi I Hsueh yuan:

About

Quick Facts about Ciji Shehui Renwen Ji Yi Xueyuan

State : Taiwan (Taiwan)
County : Hualien
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 16:13:05 (9th August 2022)

Geography

Ciji Shehui Renwen Ji Yi Xueyuan is located at 23°59'31"N 121°35'25"E (23.9919400, 121.5902800).

Tz u chi She hui Ren wen Chi I Hsueh yuan map

Cihji Shehuei Renwun Ji Yi Syueyuan, Ciji Shehui Renwen Ji Yi Xueyuan, Tz'u-chi She-hui Ren-wen Chi I Hsueh-yuan, Tz'u-chi Sociology & Medical College, Tz'u-chi Ta-hsueh, Tz’u-chi She-hui Ren-wen Chi I Hsüeh-yüan, Tz’u-chi Sociology & Medical College, Tz’u-chi Ta-hsüeh, ci ji she hui ren wen ji yi xue yuan, 慈濟社會人文暨醫學院