Ta yeh kung Hsueh yuan (Daye Gongxueyuan), Changhua, Taiwan

Daye Gongxueyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Changhua
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 22:12:47 (21st January 2021)

Daye Gongsyueyuan, Daye Gongxueyuan, Ta-yeh Kung-hsueh-yuan, Ta-yeh Kung-hsüeh-yüan, Ta-yeh Ta-hsueh, Ta-yeh Ta-hsüeh, Ta-yeh Technical College, da ye gong xue yuan, 大葉工學院

Ta yeh kung Hsueh yuan map