Ta hua Kung chuan (Dahua Gongzhuan), Hsinchu County, Taiwan

Dahua Gongzhuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Hsinchu County
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 22:28:01 (21st January 2021)

Dahua Gongjhuan, Dahua Gongzhuan, Ta-hua Chi-shu Hsueh-yuan, Ta-hua Chi-shu Hsüeh-yüan, Ta-hua Institute of Technology, Ta-hua Kung-chuan, da hua gong zhuan, 大華工專

Ta hua Kung chuan map