T u ch i Kuo hsiao (Tuqi Guoxiao) , Tainan, Taiwan

About

Tuqi Guoxiao Quick Facts

State : Taiwan
County : Tainan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 23:42:33 (8th March 2021)

T u ch i Kuo hsiao map

T'u-ch'i Kuo-hsiao, Tuci Guosiao, Tuqi Guoxiao, T’u-ch’i Kuo-hsiao, tu qi guo xiao, 土崎國小