T ai nan Nu tzu Chi shu hsueh yuan (Tainan Nüzi Jishuxueyuan), Tainan, Taiwan

T ai nan Nu tzu Chi shu hsueh yuan:

About

Quick Facts about Tainan Nüzi Jishuxueyuan

State : Taiwan (Taiwan)
County : Tainan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 00:07:54 (8th August 2022)

Geography

Tainan Nüzi Jishuxueyuan is located at 23°2'10"N 120°14'34"E (23.0361100, 120.2427800).

T ai nan Nu tzu Chi shu hsueh yuan map

T'ai-nan Nu-tzu Chi-shu-hsueh-yuan, Tainan Nuzi Jishuxueyuan, Tainan Nyuzih Jishusyueyuan, Tainan Nüzi Jishuxueyuan, Tainan Woman's College of Arts and Technology, Tainan Woman’s College of Arts and Technology, T’ai-nan Nü-tzu Chi-shu-hsüeh-yüan, tai nan nu zi ji shu xue yuan, 台南女子技術學院