Suzumoto engeijo, Taitō-ku, Tokyo

Suzumoto engeijo:

About

Quick Facts about Suzumoto engeijo

State : Tokyo (Japan)
County : Taitō-ku
Time Zone : Asia/Tokyo
Local time : 22:44:45 (4th June 2023)

Geography

Suzumoto engeijo is located at 35°42'33"N 139°46'23"E (35.7092100, 139.7730700).

Suzumoto engeijo map

ling ben yan yun chang, 鈴本演芸場