Ssu hai Kung chuan (Sihai Gongzhuan), New Taipei, Taipei

Sihai Gongzhuan Quick Facts

State : Taipei
County : New Taipei
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 07:11:27 (26th January 2021)

Sihai Gongzhuan, Sihhai Gongjhuan, Ssu-hai Kung-chuan, Ssu-hai Technical College, Te-lin Chi-shu Hsueh-yuan, Te-lin Chi-shu Hsüeh-yüan, si hai gong zhuan, 四海工專

Ssu hai Kung chuan map