San yu Chi tu Hsueh yuan (Sanyu Jidu Xueyuan), Nantou, Taiwan

Sanyu Jidu Xueyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Nantou
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 07:38:51 (28th January 2021)

San-yu Chi-tu Hsueh-yuan, San-yu Christian College, San-yü Chi-tu Hsüeh-yüan, San-yü Christian College, Sanyu Jidu Syueyuan, Sanyu Jidu Xueyuan, san yu ji du xue yuan, 三育基督學院

San yu Chi tu Hsueh yuan map