Pao sang Kuo hsiao (Baosang Guoxiao) , Taitung, Taiwan

About

Baosang Guoxiao Quick Facts

State : Taiwan
County : Taitung
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 05:45:19 (5th March 2021)

Pao sang Kuo hsiao map

Baosang Guosiao, Baosang Guoxiao, Pao-sang Kuo-hsiao, bao sang guo xiao, 寳桑國小