Ozera Soldatskiye (Ozëra Soldatskiye) , Primorskiy (Maritime) Kray

Ozera Soldatskiye:

About

Geography

Ozëra Soldatskiye is located at 46°7'48"N 133°41'24"E (46.13, 133.69).

Ozera Soldatskiye map

Ozëra Soldatskiye Quick Facts

State : Primorskiy (Maritime) Kray (Russia)
Time Zone : Asia/Vladivostok
Local time : 19:31:17 (17th June 2021)

Ozjora Soldatskie, Озёра Солдатские

Next page