Nan ya Kung chuan (Nanya Gongzhuan), Taoyuan, Taiwan

Nanya Gongzhuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Taoyuan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 07:52:36 (26th January 2021)

Nan-ya Chi-shu Hsueh-yuan, Nan-ya Chi-shu Hsüeh-yüan, Nan-ya Institute of Technology, Nan-ya Kung-chuan, Nanya Gongjhuan, Nanya Gongzhuan, nan ya gong zhuan, 南亞工專

Nan ya Kung chuan map