Nan hua Kuan li Hsueh yuan (Nanhua Guanli Xueyuan), Taiwan

Nan hua Kuan li Hsueh yuan:

About

Quick Facts about Nanhua Guanli Xueyuan

State : Taiwan (Taiwan)
County : Chiayi County
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 12:00:37 (15th June 2024)

Geography

Nanhua Guanli Xueyuan is located at 23°34'6"N 120°29'52"E (23.5684200, 120.4977200).

Nan hua Kuan li Hsueh yuan map

Nan-hua Kuan-li Hsueh-yuan, Nan-hua Kuan-li Hsüeh-yüan, Nan-hua Management College, Nan-hua Ta-hsueh, Nan-hua Ta-hsüeh, Nanhua Guanli Syueyuan, Nanhua Guanli Xueyuan, nan hua guan li xue yuan, 南華管理學院