Min su Wen wu kuan (Minsu Wenwuguan), Changhua, Taiwan

Minsu Wenwuguan Quick Facts

State : Taiwan
County : Changhua
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 17:24:17 (26th January 2021)

Folk Culture Museum, Min-su Wen-wu-kuan, Minsu Wenwuguan, Minsu Wunwuguan, min su wen wu guan, 民俗文物館

Min su Wen wu kuan map