Kuo li Hai yang Sheng wu Po wu kuan (Guoli Haiyang Shengwu Bowuguan), Pingtung, Taiwan

Guoli Haiyang Shengwu Bowuguan Quick Facts

State : Taiwan
County : Pingtung
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 17:48:30 (26th January 2021)

Guoli Haiyang Shengwu Bowuguan, Kuo-li Hai-yang Sheng-wu Po-wu-kuan, National Museum of Marine Biology / Aguarium, guo li hai yang sheng wu bo wu guan, 國立海洋生物博物館

Kuo li Hai yang Sheng wu Po wu kuan map