Kuo li Chia i Shih fan Hsueh yuan (Guoli Jiayi Shifan Xueyuan) , Chiayi County, Taiwan

Kuo li Chia i Shih fan Hsueh yuan,

About

Kuo li Chia i Shih fan Hsueh yuan map

Guoli Jiayi Shifan Xueyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Chiayi County
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 05:03:14 (19th April 2021)

Guoli Jiayi Shifan Xueyuan, Guoli Jiayi Shihfan Syueyuan, Kuo-li Chia-i Shih-fan Hsueh-yuan, Kuo-li Chia-i Shih-fan Hsüeh-yüan, Min-hsiung Hsiao-chu Cha-i Ta-hsueh, Min-hsiung Hsiao-chü Cha-i Ta-hsüeh, National Chia-i Normal College, guo li jia yi shi fan xue yuan, 國立嘉義師範學院

Where to next?