Kuo chun Hua lien Tsung i yuan (Guojun Hualian Zongyiyuan), Hualien, Taiwan

Guojun Hualian Zongyiyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Hualien
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 16:14:32 (28th January 2021)

Army Hua-lien Hospital, Guojun Hualian Zongyiyuan, Guojyun Hualian Zongyiyuan, Kuo-chun Hua-lien Tsung-i-yuan, Kuo-chün Hua-lien Tsung-i-yüan, Lu-chun Hua-lien I-yuan, Lu-chün Hua-lien I-yüan, guo jun hua lian zong yi yuan, 國軍花蓮總醫院

Kuo chun Hua lien Tsung i yuan map