Kazan (Kazan') , Tatarstan Republic

Kazan : Turkic language

About

Kazan map

Kazan' Quick Facts

Country : Soviet Union, Australia, Finland, Romania, Poland, United States of America, People's Republic of China, Turkey, Russia
State : Tatarstan Republic
Time Zone : Europe/Moscow
Local time : 14:22:01 (22nd April 2021)

KAZAN', Kasan, Kazan', КАЗАНЬ , Казань

Where to next?