Karvansara ye Shah `Abbasi (Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī), East Azerbaijan

Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī Quick Facts

State : East Azerbaijan
Time Zone : Asia/Tehran
Local time : 02:34:02 (28th January 2021)

Karvansara-ye Shah `Abbasi, Kārvānsarā-ye Shāh ‘Abbāsī, کاروانسرای شاه عباسی

Karvansara ye Shah `Abbasi map