Jo se I yuan (Ruose Yiyuan), Yunlin, Taiwan

Ruose Yiyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Yunlin
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 07:01:08 (28th January 2021)

Jo-se I-yuan, Jo-se I-yüan, Ruose Yiyuan, ruo se yi yuan, 若瑟醫院

Jo se I yuan map