Jih nan Kuo chung (Rinan Guozhong), Taichung City, Taiwan

Rinan Guozhong Quick Facts

State : Taiwan
County : Taichung City
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 18:56:39 (23rd January 2021)

Jih-nan Kuo-chung, Rihnan Guojhong, Rinan Guozhong, ri nan guo zhong, 日南國中

Jih nan Kuo chung map