Jabal ash Shams , SA

Jabal ash Shams:

About

Jabal ash Shams Quick Facts

Time Zone : Asia/Riyadh
Local time : 10:18:13 (28th September 2022)

Geography

Jabal ash Shams is located at 18°5'49"N 41°58'5"E (18.0968100, 41.9680000).

Jabal ash Shams map

Jabal Sams, Jabal ash Shams