Jabal ash Shajarah, SA

Jabal ash Shajarah:

About

Quick Facts about Jabal ash Shajarah

Time Zone : Asia/Riyadh
Local time : 16:51:50 (30th June 2022)

Geography

Jabal ash Shajarah is located at 17°36'54"N 42°58'14"E (17.6150200, 42.9706100).

Jabal ash Shajarah map

Jabal ash Shahjara, Jabal ash Shajarah