Jabal al Khinzirah (Jabal al Khinzīrah) , SA

Jabal al Khinzirah:

About

Jabal al Khinzīrah Quick Facts

Time Zone : Asia/Riyadh
Local time : 17:50:10 (16th May 2022)

Geography

Jabal al Khinzīrah is located at 26°13'60"N 39°15'0"E (26.2333300, 39.2500000).

Jabal al Khinzirah map

Al Khanzira, Jabal al Khanzirah, Jabal al Khanzīrah, Jabal al Khinzirah, Jabal al Khinzīrah