Hua kang Kuo chung (Huagang Guozhong) , Hualien, Taiwan

About

Huagang Guozhong Quick Facts

State : Taiwan
County : Hualien
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 06:54:43 (5th March 2021)

Hua kang Kuo chung map

Hua-kang Kuo-chung, Huagang Guojhong, Huagang Guozhong, hua gang guo zhong, 花崗國中