Hua hsia Kung chuan (Huaxia Gongzhuan), New Taipei, Taipei

Huaxia Gongzhuan Quick Facts

State : Taipei
County : New Taipei
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 07:04:22 (23rd January 2021)

Hua-hsia Kung-chuan, Hua-hsia Kung-shang Chuan-hsiao, Hua-hsia Technical College, Huasia Gongjhuan, Huaxia Gongzhuan, hua xia gong zhuan, 華夏工專

Hua hsia Kung chuan map