Hsu kuang Kuo hsiao (Xuguang Guoxiao), Nantou, Taiwan

Xuguang Guoxiao Quick Facts

State : Taiwan
County : Nantou
Located in time zone : Asia/Taipei
Local time : 14:34:26 (17th January 2021)

Hsu-kuang Kuo-chung, Hsu-kuang Kuo-hsiao, Hsü-kuang Kuo-chung, Hsü-kuang Kuo-hsiao, Syuguang Guosiao, Xuguang Guoxiao, xu guang guo xiao, 旭光國小

Hsu kuang Kuo hsiao map