Hsing kung Kuo hsiao (Xinggong Guoxiao) , Tainan, Taiwan

About

Xinggong Guoxiao Quick Facts

State : Taiwan
County : Tainan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 05:12:44 (5th March 2021)

Hsing kung Kuo hsiao map

Hsing-kung Kuo-hsiao, Singgong Guosiao, Xinggong Guoxiao, sheng gong guo xiao, 省躬國小