Feng pin Kuo hsiao (Fengbin Guoxiao), Hualien, Taiwan

Fengbin Guoxiao Quick Facts

State : Taiwan
County : Hualien
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 06:08:56 (28th January 2021)

Feng-pin Kuo-hsiao, Fengbin Guoxiao, Fongbin Guosiao, feng bin guo xiao, 豐濱國小

Feng pin Kuo hsiao map