Feng nien Kuo hsiao (Fengnian Guoxiao) , Taitung, Taiwan

About

Fengnian Guoxiao Quick Facts

State : Taiwan
County : Taitung
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 06:42:42 (5th March 2021)

Feng nien Kuo hsiao map

Feng-nien Kuo-hsiao, Fengnian Guoxiao, Fongnian Guosiao, feng nian guo xiao, 豐年國小