Chung hua Kung hsueh yuan (Zhonghua Gongxueyuan), Hsinchu, Taiwan

Zhonghua Gongxueyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Hsinchu
Located in time zone : Asia/Taipei
Local time : 07:09:06 (19th January 2021)

Chung-hua College of Technology, Chung-hua Kung-hsueh-yuan, Chung-hua Kung-hsüeh-yüan, Chung-hua Ta-Hsueh, Chung-hua Ta-Hsüeh, Jhonghua Gongsyueyuan, Zhonghua Gongxueyuan, zhong hua gong xue yuan, 中華工學院

Chung hua Kung hsueh yuan map