Chung hsing Kao chung (Zhongxing Gaozhong) , Nantou, Taiwan

Chung hsing Kao chung:

About

Chung hsing Kao chung map

Zhongxing Gaozhong Quick Facts

State : Taiwan
County : Nantou
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 21:46:22 (22nd April 2021)

Chung-hsing Kao-chung, Chung-hsing Senior High School, Jhongsing Gaojhong, Zhongxing Gaozhong, zhong xing gao zhong, 中興高中

Where to next?