Chung chou Chi shu Hsueh yuan (Zhongzhou Jishu Xueyuan), Changhua, Taiwan

Zhongzhou Jishu Xueyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Changhua
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 05:42:47 (23rd January 2021)

Chung-chou Chi-shu Hsueh-yuan, Chung-chou Chi-shu Hsüeh-yüan, Jhongjhou Jishu Syueyuan, Zhongzhou Jishu Xueyuan, zhong zhou ji shu xue yuan, 中州技術學院

Chung chou Chi shu Hsueh yuan map