Ching hsiao T ai nan Fen hsiao (Jingxiao Tainan Fenxiao), Tainan, Taiwan

Ching hsiao T ai nan Fen hsiao:

About

Quick Facts about Jingxiao Tainan Fenxiao

State : Taiwan (Taiwan)
County : Tainan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 12:03:06 (14th August 2022)

Geography

Jingxiao Tainan Fenxiao is located at 23°11'16"N 120°8'7"E (23.1877800, 120.1352800).

Ching hsiao T ai nan Fen hsiao map

Ching-hsiao T'ai-nan Fen-hsiao, Ching-hsiao T’ai-nan Fen-hsiao, Jingsiao Tainan Fensiao, Jingxiao Tainan Fenxiao, jing xiao tai nan fen xiao, 警校台南分校