Chia nan Yao li K o chi Ta hsueh (Jianan Yaoli Keji Daxue), Tainan, Taiwan

Jianan Yaoli Keji Daxue Quick Facts

State : Taiwan
County : Tainan
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 10:36:52 (22nd January 2021)

Chia-nan Yao-li K'o-chi Ta-hsueh, Chia-nan Yao-li K’o-chi Ta-hsüeh, Jianan Yaoli Keji Dasyue, Jianan Yaoli Keji Daxue, jia nan yao li ke ji da xue, 嘉南藥理科技大學

Chia nan Yao li K o chi Ta hsueh map