Chi tu chiao Liao yang yuan (Jidujiao Liaoyangyuan) Nantou, Taiwan

Chi tu chiao Liao yang yuan:

About

Jidujiao Liaoyangyuan Quick Facts

State : Taiwan (Taiwan)
County : Nantou
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 23:22:54 (27th September 2022)

Geography

Jidujiao Liaoyangyuan is located at 23°58'2"N 120°59'55"E (23.9672100, 120.9985400).

Chi tu chiao Liao yang yuan map

Chi-tu-chiao Liao-yang-yuan, Chi-tu-chiao Liao-yang-yüan, Jidujiao Liaoyangyuan, ji du jiao liao yang yuan, 基督教療養院