Ch i shan I yuan (Qishan Yiyuan), Kaohsiung, Takao

Qishan Yiyuan Quick Facts

State : Takao
County : Kaohsiung
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 15:05:15 (23rd January 2021)

Ch'i-shan, Ch'i-shan Hospital, Ch'i-shan I-yuan, Ch’i-shan, Ch’i-shan Hospital, Ch’i-shan I-yüan, Cishan Yiyuan, Qishan Yiyuan, qi shan yi yuan, 旗山醫院

Ch i shan I yuan map