Bjoreidalshytta, Eidfjord, Vestland

Bjoreidalshytta:

About

Quick Facts about Bjoreidalshytta

State : Vestland (Norway)
County : Eidfjord
Time Zone : Europe/Oslo
Local time : 09:36:17 (10th August 2022)

Geography

Bjoreidalshytta is located at 60°19'60"N 7°33'0"E (60.3333300, 7.5500000).

Bjoreidalshytta map

Bjoreidalen, Bjoreidalshytta