Bien Hoa (Biên Hòa), Đồng Nai

Bien Hoa: City

About

Quick Facts about Biên Hòa

Population : 407,208
Country : Vietnam
State : Đồng Nai (Vietnam)
Area : 264.08 km2
Official name : Biên Hòa
Altitude : 13 feet / 4 meters
Capital city : Biên Hòa is capital of Đồng Nai
Time Zone : UTC+07:00
Local time : 01:27:02 (24th March 2023)

Geography

Biên Hòa is located at 10°56'41"N 106°49'28"E (10.9446900, 106.8243200).

Bien Hoa map

Bia Hoa, Bien Hoa, Bienhoa, Biên Hòa