Bien Hoa (Biên Hòa) , Đồng Nai

Bien Hoa: City

About

Biên Hòa Quick Facts

Population : 407,208
Country : Vietnam
State : Đồng Nai (Vietnam)
Area : 264.08 km2
Official name : Biên Hòa
Altitude : 13 feet / 4 meters
Capital city : Biên Hòa is capital of Đồng Nai
Time Zone : UTC+07:00
Local time : 16:13:03 (28th January 2022)

Geography

Biên Hòa is located at 10°56'41"N 106°49'28"E (10.9446900, 106.8243200).

Bien Hoa map

Bia Hoa, Bien Hoa, Bienhoa, Biên Hòa