An t ai I yuan (Antai Yiyuan), Pingtung, Taiwan

Antai Yiyuan Quick Facts

State : Taiwan
County : Pingtung
Time Zone : Asia/Taipei
Local time : 07:11:15 (28th January 2021)

An-t'ai Hospital, An-t'ai I-yuan, An-t’ai Hospital, An-t’ai I-yüan, Antai Yiyuan, an tai yi yuan, 安泰醫院

An t ai I yuan map