Tres Pozos , Cordoba

Tres Pozos: Lake in Argentina

About

Tres Pozos map

Tres Pozos Quick Facts

Country : Argentina
State : Cordoba
Altitude : 1,480 feet / 451 meters
Time Zone : America/Argentina/Cordoba
Local time : 12:03:02 (22nd April 2021)

Laguna Tres Pozos, Tres Pozos

Where to next?