Musalenski Ezera , Sofia

Musalenski Ezera,

About

Musalenski Ezera map

Musalenski Ezera Quick Facts

Country : Bulgaria
State : Sofia
Altitude : 8,448 feet / 2575 meters
Time Zone : Europe/Sofia
Local time : 23:49:31 (18th April 2021)

Ezera Stalinski, Musalenski Ezera, Мусаленски Езера

Where to next?