Khashm Khurtum (Khashm Khurţum), Riyadh Region

Khashm Khurtum: Mountain in Saudi Arabia

About

Quick Facts about Khashm Khurţum

Country : Saudi Arabia
State : Riyadh Region (Saudi Arabia)
Time Zone : Asia/Riyadh
Local time : 14:59:56 (9th February 2023)

Geography

Khashm Khurţum is located at 22°19'17"N 46°6'51"E (22.3214800, 46.1142500).

Khashm Khurtum map

Khashm Khartam, Khashm Kharţam, Khashm Khurtum, Khashm Khurţum