Gora Frantseva Sopka , Primorskiy (Maritime) Kray

Gora Frantseva Sopka: Mountain in Russia

About

Gora Frantseva Sopka Quick Facts

Country : Russia
State : Primorskiy (Maritime) Kray (Russia)
Time Zone : Asia/Vladivostok
Local time : 15:03:10 (5th October 2022)

Geography

Gora Frantseva Sopka is located at 45°5'24"N 134°16'12"E (45.09, 134.27).

Gora Frantseva Sopka map

Gora Franceva Sopka, Гора Францева Сопка